Gwarancja na leczenie

Kesteśmy gabinetem dbającym szczególnie o jakość leczenia oraz najwyższe standardy obsługi pacjenta, dlatego też wszystkie nasze usługi objęte są gwarancją.

Implanty

U każdego pacjenta, który zdecyduje się na implanty zębowe, zdejmujemy finansową odpowiedzialność. Innymi słowy zakładamy implant na własne ryzyko. Jeżeli za pierwszym razem implant nie przyjmie się , ponowną procedurę wykonamy na  koszt gabinetu.

Dodatkowo na implanty zapewniamy 10 letnią gwarancję dla każdego pacjenta, który regularnie przychodzi na kontrolę wraz z higienizacją jamy ustnej dwa razy do roku.

  • Leczenie kanałowe (endodontyczne) – gwarancja na 10 lat
  • Leczenie ortodontyczne – leczenie ortodontyczne metodą Invisalign objęte jest 5 letnią gwarancją.
  • Wypełnienia światłoutwardzalne – gwarancji udzielamy na 3 lata
  • Uzupełnienia porcelanowe (korony, licówki, mosty) – gwarancji udzielamy na 5 lat
  • Protezy ruchome (szkieletowe, akrylowe) – gwarancji udzielamy na 2 lata

Szczegółowe warunki gwarancji każdy pacjent otrzymuje indywidualnie w formie pisemnej.