Lek. dent. Michał Kapustecki

Lek. Dent. Michał KAPUSTECKI

Chirurgia stomatologiczna, implanty

 

Od 2010r. do 2015r. asystent w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2015r. pracownik Przyklinicznej Poradni Protetyki i Dysfunkcji Narządu Żucia ŚUM.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii; Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz międzynarodowego towarzystwa implantologicznego ITI ( International Team for Implantology).

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki, potwierdzonych dyplomami i certyfikatami.

Autor i współautor doniesień zjazdowych.