Protetyka dziecięca

Protetyka dziecięca Częstochowa

W Centrum BIANCO lekarze dokładają wszelkich starań, aby ząb mleczny pozostał w jamie ustnej do czasu naturalnej wymiany uzębienia. Wiadomo bowiem, że przedwczesne usunięcie mleczaków może zaburzyć wzrost kości szczęki i spowodować brak miejsca w łuku na ząb stały, czego konsekwencją mogą być poważne wady zgryzu, stłoczenia czy nieprawidłowe ustawienie zębów.

Przedwczesna utrata zębów mlecznych wpływa również negatywnie na rozwój wymowy (seplenienie) i poważnie zaburza funkcję żucia. Dzieci z brakami zębowymi dłużej rozdrabniają przyjmowane pokarmy, a przez to mniej chętnie jedzą. Nie bez znaczenia jest również aspekt estetyczny – brak zębów często naraża dzieci na drwiny kolegów i jest przyczyną odrzucenia przez grupę rówieśników.

Przyczyną braków zębowych mogą być, nawracające ropnie przy zębach mlecznych bądź urazy takie jak wybicie lub zwichnięcie.

Istnieje jednak metoda umożliwiająca zniwelowanie niekorzystnych skutków przedwczesnego usunięcia zębów mlecznych. Tą metodą są specjalnie przygotowywane dla dzieci PROTEZY ZĘBOWE, które mają pełnić funkcję „UTRZYMYWACZY PRZESTRZENI „. Zapobiegają one przemieszczeniom wyrzynających się zębów i umożliwiają dziecku prawidłowe gryzienie i żucie. Ponieważ w naszym Centrum leczymy również ortodontycznie, często protezy dziecięce pełnią podwójną funkcję, odtwarzają brakujące zęby, ale również korygują współistniejącą wadę zgryzu. Leczenie protetyczne przedszkolaka jest bardzo trudne i związane z  intensywnym wzrost całego organizmu. Planowane konstrukcje protetyczne muszą uwzględniać szybkie zmiany zachodzące w narządzie żucia małego pacjenta.

Korzyści wynikające z zastosowania protez dziecięcych są bardzo duże, a w większości przypadków dzieci bardzo szybko adaptują się do wykonanych uzupełnień i okazują się wyjątkowo zdyscyplinowanymi pacjentami.