Dr n. med. Tomasz Janic

Dr n. med. Tomasz JANIC

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

 

Ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Staż podyplomowy odbył w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej ŚUM. W roku 2006 rozpoczął studia podyplomowe w Studium Doktoranckim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Katedrze Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo- Twarzowej w Katowicach. W latach 2013 do 2019 pracownik SPSKM w Katowicach, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej.

W latach 2007-2019 prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Śląskiego Uniwersytety Medycznego w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz propedeutyki stomatologii.

W roku 2019 zdał państwowy egzamin specjalizacyjny w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii; Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu implantologii, sterowanej regeneracji kości w m.in. Bolonii, San Diego.

Autor i współautor doniesień zjazdowych oraz publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.