Proteza overdenture na implantach – brak wszystkich zębów

Proteza overdenture na implantach

U pacjentów bezzębnych niezadowolonych z użytkowanych protez częściowych lub  całkowitych w Centrum Stomatologii BIANCO proponujemy rozwiązania wsparte na implantach. Implanty ( 2 lub 4 )  umieszczamy w miejscach po usuniętych zębach, a następnie na ich szczycie umieszczane są zatrzaski lub specjalna belka łącząca implanty, na których osadzana jest stabilna proteza. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastową odbudowę braków zębowych w całej jamie ustnej. Dzięki implantom, stanowiącym podstawę dla protezy, praca charakteryzuje się stabilnością zapewniającą maksimum komfortu bez ryzyka wypadnięcia podczas jedzenia.