Protetyka


Szacuje się, że zęby stałe współczesnego człowieka mają żywotność 30-35 lat. Żyjemy coraz dłużej, a ewolucja postępuje w swoim własnym tempie i niestety wyraźnie nie nadąża za wszystkimi zmianami wpływającymi na osiąganie przez przedstawicieli naszego gatunku coraz bardziej imponującego wieku. Zęby samoistnie się zużywają, a nierzadko w wyniku zaniedbań, chorób czy nieszczęśliwych wypadków dochodzi do ich utraty. W takich przypadkach z pomocą przychodzi protetyka stomatologiczna, która koncentruje się na możliwie jak najwierniejszym odtworzeniu warunków zgryzowych. Jeśli potrzebujesz tego rodzaju pomocy, zgłoś się do Centrum Stomatologii Bianco. Zdiagnozujemy Twój problem i zaproponujemy leczenie przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań protetycznych.

Rodzaje uzupełnień protetycznych

Dzięki dużej różnorodności uzupełnień protetycznych, bez trudu można dopasować idealne rozwiązanie problemu, z jakim boryka się Pacjent, jak i do jego oczekiwań estetycznych. Do najczęściej wykorzystywanych uzupełnień protetycznych należą:

  • Korony i mosty protetyczne – korona protetyczna odbudowuje naturalną koronę zęba, która uległa zniszczeniu. Jest osadzana na stałe, a jej kolor i kształt są indywidualnie dopasowywane do wyglądu pozostałych zębów Pacjenta. Korony są wykonywane z porcelany i mogą mieć postać pełnoceramicznych wypełnień lub być osadzone na podbudowie metalowej, lub cyrkonowej. Most protetyczny pozwala uzupełnić bardziej rozległe luki w łuku zębowym. Jest osadzany na uprzednio oszlifowanych zębach filarowych usytuowanych po dwóch stronach luki zębowej. Mocuje się go na stałe i najczęściej jest wykonany z ceramiki na podbudowie metalowej, porcelanowej bądź cyrkonowej.
  • Ruchome protezy całkowite i częściowe – to rodzaj protez, znajdujący zastosowanie u Pacjentów, którzy utracili większość lub wszystkie swoje naturalne zęby. Protezy częściowe pozwalają uzupełnić brak kilku zębów. Pokrywają bezzębne wyrostki jamy ustnej i obejmują część podniebienną lub podjęzykową. Protezy całkowite stosuje się, gdy Pacjent nie posiada już własnych zębów.
  • Wkłady koronowo-korzeniowe – to uzupełnienie, które ma formę sztyftu umieszczanego w korzeniu zęba, po uprzednim leczeniu kanałowym. Sztyft wykonuje się z metalu lub ceramiki, a na nim umieszcza się koronę z porcelany lub tworzywa sztucznego.
  • Implanty zębowe – to rozwiązanie, które ma na celu zastąpienie utraconych korzeni zębowych. Implanty są wykonywane z biokompatybilnych materiałów takich jak tytan czy cyrkon. Wszczepia się je w otwór w kości Pacjenta i na stałe zrastają się z okalającymi je tkankami. Na implantach osadza się ceramiczne korony naśladujące korony naturalnych zębów. Raz wszczepione implanty, przy zachowaniu odpowiednich zasad, służą Pacjentowi do końca życia i są wypełnieniem protetycznym charakteryzującym się najwyższym poziomem estetyki.
  • Licówki porcelanowe – można je zastosować przy niewielkich ubytkach. Mają postać cienkich, porcelanowych płytek, które są mocowane na powierzchni zęba. Najczęściej stosuje się je przy korekcji przednich odcinków łuków zębowych. Licówki pozwalają na poprawę kształtu i koloru zębów

W jaki sposób przebiega leczenie protetyczne?

Wstępem do leczenia jest wizyta konsultacyjna w gabinecie stomatologa protetyka. Podczas niej lekarz przeprowadza wywiad i zasięga informacji dotyczących ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, chorób i dolegliwości, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg leczenia, a także nawyków żywieniowych oraz higienicznych. Pacjent powinien też poinformować o przyjmowanych lekach i określić jakiego efektu oczekuje po zakończeniu leczenia. Następnie lekarz wykonuje badanie, w którego trakcie ocenia warunki zgryzowe, stan jamy ustnej Pacjenta i usytuowanie braków zębowych względem innych zębów. Stomatolog może zalecić wykonanie dodatkowych badań, takich jak panoramiczne RTG. zębów. Dysponując całą niezbędną do tego celu wiedzą, dentysta może opracować indywidualny plan leczenia protetycznego, zaproponować najkorzystniejsze dla Pacjenta rozwiązanie i pobrać wyciski służące do wykonania uzupełnień protetycznych. Następnie lekarz przystępuje do wykonania wybranego przez Pacjenta uzupełnienia braku zębowego. Pacjent musi liczyć się z tym, że czasem przed rozpoczęciem leczenia protetycznego konieczne może być postępowanie przedprotetyczne obejmujące leczenie zachowawcze, kanałowe lub chirurgiczne.

Do czego mogą prowadzić braki w uzębieniu?

Ubytków zębowych nie można lekceważyć. Nawet pojedyncze braki w uzębieniu mogą pociągnąć za sobą szereg problemów. Luki w łuku zębowym powodują zmiany położenia sąsiadujących z nimi zębów, a brak korzenia zębowego prowadzi do zaniku kości. Osoby, które straciły jeden lub kilka zębów, często mają też trudności ze spożywaniem pokarmów, cierpią na wady wymowy, a ich twarz dużo szybciej się starzeje. Do tych wszystkich kłopotów natury zdrowotnej i estetycznej często dochodzą też problemy takie jak lęk społeczny, zaburzona samoocena, a w skrajnych przypadkach nawet stany depresyjne.